ZorgaanbodBehandelingenSlapen en slaapapneu

Slapen en slaapapneu

Snurken is niet alleen vervelend, maar leidt vaak tot obstructieve slaapapneu. Obstructieve slaapapneu is een ernstige aandoening die verschillende levensbedreigende ziekten kan veroorzaken of verergeren. Diabetes, hypertensie en hartfalen zijn de belangrijkste. Door de verstoorde slaap heeft slaapapneu ook een belangrijke negatieve invloed op het dagelijkse psychosociaal en professioneel leven van mensen. Ten slotte kan deze vermoeidheid en slaperigheid overdag leiden tot ernstige ongevallen.

Eerst vindt een polysomnografie (slaaponderzoek) plaats, eventueel aangevuld met andere onderzoeken, om de diagnose van obstructieve slaapapneu te kunnen stellen. De eerste stappen die dan moeten gezet worden, zijn vermagering en rook- en alcoholstop. Daarna zijn er verschillende opties mogelijk.

De voorkeursbehandeling voor ernstige slaapapneu is tot op heden nog steeds de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), waarbij de dichtvallende luchtweg tijdens een apneufase door een pompje weer opengeblazen wordt. Je draagt hiervoor heel de nacht een masker, wat ervoor zorgt dat deze luchtstroom onder positieve druk in de bovenste luchtwegen kan gepompt worden. Voor matige tot ernstige slaapapneu maken we een MRA (mandibulair repositieapparaat). Dit is een mondstukje dat na analyse van mond-, kaak- en aangezicht individueel vervaardigd wordt door een gespecialiseerd technisch lab. Vooral mensen met een terugliggende onderkaak (‘dubbele kin’) hebben veel baat bij deze behandeling. Toch kan de behandeling ook gebruikt worden bij mensen met normale kaakverhoudingen.

Als het MRA een duidelijk positief effect heeft op de slaapapneu, kan een bimaxillaire osteotomie met bovenkaakverbreding en liposuctie van de hals een definitieve oplossing bieden voor obstructieve slaapapneu (volgens de recentste wetenschappelijke literatuur met meer dan 90% succes). Tijdens deze operatie worden bovenkaak, onderkaak en soms de kin naar voor geplaatst, de bovenkaak verbreed en het overtollige vet uit de nek weggezogen. De operatie is ingewikkeld en duurt twee à drie uur, maar de resultaten kunnen verbluffend zijn. De mensen blijven een tot twee nachten in het ziekenhuis en zijn twee weken werkonbekwaam. Deze ingrepen gebeuren best in combinatie met orthodontie om een juiste kaak- en beetverhouding te bekomen.

Deze behandeling wordt uitgevoerd door