Directiecomité

Contact opnemen met de directieleden kan via directiesecretariaat.deurne@azmonica.be.

Algemeen directeur

Geert Smits

Hoofdarts

Dr. Jean-Paul Sion

Directeur patiëntenzorg

Dorien Diels

Hoofdapotheker

Apr. Sophie Haverhals

Personeelsdirecteur

Ann Slaets

Financieel directeur

Bob De Geyter

Facilitair directeur

Jo Claes

Adjunct facilitair directeur

Wout Struyfs