PatiëntOpnameSpoedopname

Spoedopname

Het kan gebeuren dat je onverwacht opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Ook bij zo’n spoedopname zorgen we ervoor dat je verblijf aangenaam en vlot kan verlopen.

Wat breng je mee

Als je met spoed wordt opgenomen, heb je vaak niet veel tijd om je voor te bereiden. Zorg er in elk geval voor dat je steeds je identiteitskaart bijhebt. Heb je toch de tijd om je bezoek voor te bereiden, neem dan de volgende zaken mee:

 • identiteitskaart
 • kleefbriefje op naam van de patiënt
 • bloedgroepkaart
 • eventueel medicatielijst

Arbeidsongeval – bijkomend meenemen:

 • naam en adres van de werkgever en van de verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer
 • datum van het ongeval
 • formulieren die door de arts moeten worden ingevuld

Buitenlandse patiënt – bijkomend meenemen:

 • formulier E111
 • betalingsverbintenis/garantieverklaring ziektekostverzekering
 • formulieren die nodig zijn voor hospitalisatieverzekering

Triage: beoordeling van de urgentie

Meld je aan bij de balie voor inschrijvingen neem vervolgens plaats in de wachtzaal. Een gespecialiseerd verpleegkundige komt je vervolgens halen en stelt je een aantal vragen om de ernst en urgentie van de klachten of letsels te bepalen. Hierna krijg je een kleurcode toegewezen:

 • rood: je wordt onmiddellijk door een arts gezien
 • oranje: je wordt binnen de tien minuten door een arts gezien
 • geel: je wordt binnen het uur door een arts gezien
 • groen: je wordt binnen de twee uur door een arts gezien
 • blauw: je wordt binnen de vier uur door een arts gezien

De spoedarts zal jou en de andere patiënten in volgorde van de kleurcode (en dus dringendheid) zien en onderzoeken. Het is mogelijk dat een patiënt die later aankwam, sneller wordt behandeld omdat de aandoening ernstiger is.

Huisartsenwachtpost

Naast de spoeddienst van AZ Monica Deurne bevindt zich een huisartsenwachtpost.

Voor minder dringende medische problemen kan je daar terecht: op weekdagen van 18.00 tot 08.00 uur en ook overdag tijdens het weekend en op feestdagen.

De wachtpost werkt onafhankelijk van AZ Monica en heeft een eigen ingang rechts van de spoeddienst.

Na je bezoek aan de spoedafdeling

De arts laat je weten wanneer je weer naar huis mag. Als verdere opvolging nodig is, zal je een vervolgafspraak krijgen. Dit wordt duidelijk met jou besproken.

In het geval dat opname in het ziekenhuis nodig is, zal een medewerker je naar de juiste verpleegafdeling en kamer brengen. In de mate van het mogelijke houden we rekening met je eventuele kamerkeuze.