ProfessionalZorgprogramma’sChronische nierinsufficiëntie

Chronische nierinsufficiëntie

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Patiënten die in aanmerking komen voor een ‘Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie‘, kunnen hiervoor een aanvraag indienen via het formulier onderaan deze pagina.

Bij dit zorgtraject worden er, in samenspraak met de patiënt, persoonlijke doelstellingen bepaald die de leidraad vormen voor de aanpak van diens nierziekte. Het is de bedoeling om deze doelstellingen zoveel mogelijk te realiseren en hierdoor de evolutie van de nierziekte sterk te vertragen.

Hiervoor is het nodig dat de patiënt ten minste twee maal per jaar bij de huisarts op consultatie komt en minstens een keer per jaar bij een nierspecialist.

Om opgenomen te worden in een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, zal de patiënt een aanvraagformulier moeten indienen bij de mutualiteit. Dit formulier moet ook door de huisarts en de nierspecialist worden ingevuld. Na goedkeuring van de mutualiteit wordt het traject in principe jaarlijks verlengd. Zoals hierboven vermeld, is dit op voorwaarde dat de patiënt voldoende afspraken heeft gehad met huisarts en nierspecialist.

Voordelen

Bij een deelname aan dit zorgtraject geniet de patiënt van enkele voordelen:

  • de raadplegingen bij de huisarts en nierspecialist worden volledig terugbetaald
  • aankopen van een bloeddrukmeter kan aan verminderde prijs
  • geen attesten meer nodig voor bepaalde medicatie
  • afhankelijk van de ernst van de nierinsufficiëntie, heeft de patiënt recht op een aantal raadplegingen bij een diëtist

Aanvraagformulier zorgtraject