Diagnostisch bilan

Het geriatrisch dagziekenhuis verzorgt in het kader van het zorgprogramma geheugen een gespecialiseerd diagnostisch bilan (DB) voor de screening naar dementie.

De volgende verschijnselen kunnen een indicatie zijn voor dementie:

 • vergeetachtigheid, herhalen van gesprekken, realiteit verdraaien naar de eigen beleving
 • taal-, lees-, en schrijfstoornissen
 • planning en organisatieproblemen
 • gedragsproblemen en stemmingswisselingen
 • handelingen herhalen of plots fout beginnen doen
 • personen of zaken niet meer herkennen of kunnen benoemen

Verloop

Het eerste contact verloopt altijd via het centraal oproepnummer geriatrie. Daarna zal je gecontacteerd worden om een afspraak te maken en je verder te informeren.

Vooraf krijg je een anamneseblad opgestuurd. Dit moet je verder aanvullen en meebrengen naar je afspraak, samen met de resultaten van recente onderzoeken. De dag van je afspraak mag je je eerst aanmelden aan het algemeen onthaal van het ziekenhuis voor registratie.

Een verpleegkundige zal je vervolgend opvangen en ervoor zorgen dat de volgende onderzoeken worden uitgevoerd:

 • parametercontrole
 • bloedafname (niet nuchter)
 • urineonderzoek
 • CT-scan hersenen
 • psychologisch onderzoek

Aan de hand van deze onderzoeken zal de geriater je verder evalueren en een diagnose stellen. Als verder onderzoek nodig is, zullen vervolgafspraken worden vastgelegd. Resultaten en advies worden overgemaakt aan de specialist of huisarts die de screening heeft aangevraagd.

Documenten

Brochure diagnostisch bilan