MPC

Het MPC (Multidisciplinair Pijncentrum) van AZ Monica staat in voor mensen met chronische pijn. Via de multidisciplinaire samenwerking proberen wij de langdurige pijn op een gepaste manier aan te pakken en je individueel te begeleiden om de pijn draaglijker te maken. Ons pijncentrum is erkend door de overheid. We werken samen met verschillende disciplines (pijnarts, revalidatiearts, pijnverpleegkundige, psycholoog, kinesist, ergotherapeut, sociaal verpleegkundige, diëtist…) om een programma op maat te maken voor jouw behandeling.

Chronische pijn

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Acute pijn (pijn die plots optreedt) heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Als de pijn na een tijdje rust of een behandeling niet overgaat, kan deze pijn chronisch worden. We spreken van chronische pijn als de pijnklachten langer dan drie maanden blijven aanhouden en als de oorzaak van de pijn niet meer goed kunnen worden verklaard. Het is dan belangrijk inzicht te krijgen in de persoonlijke situatie.

De invloed van chronische pijn is niet te onderschatten. Het kan een effect hebben op je conditie, gemoedstoestand, denken en doen, je sociale contacten en activiteiten: wanneer dit zorgt voor negatieve stemming, heeft dit opnieuw een verzwarend effect op de pijnklachten zelf. Deze vicieuze cirkel proberen we te doorbreken door een combinatie van educatie, psychosociale begeleiding, activatie en voedingslessen.

Verloop van het traject

Als je al op consultatie bent geweest bij de pijnarts en deze je heeft doorverwezen naar ons, zal je eerst op intakegesprek komen om kennis te maken met het MPC. We bespreken dan samen je pijn, medicatiegebruik, doelstellingen en werk- en woonsituatie.

Daarna bespreekt het team welk traject je zal doorlopen. Elk traject is persoonlijk en kan gaandeweg nog worden aangepast. Tijdens dit traject zal je verschillende educatiesessies (over pijn en slaap) en aangereikt krijgen om meer inzicht te verwerven in je pijnproblematiek. Ook psychosociale begeleiding is inbegrepen in je behandeling. Daarnaast bieden we ook begeleiding bij activiteiten en voeding aan, wat je herstel kan bevorderen.

Nuttige links

Documenten

Brochure MPC voor behandeling chronische pijn