Tarieven

Reconstructieve chirurgie

Plastische chirurgie die medisch noodzakelijk is, noemt men reconstructieve chirurgie. Deze is terugbetaald door het ziekenfonds. Dezelfde supplementenregeling is van toepassing als voor andere medisch noodzakelijke consultaties, procedures en ingrepen.

Voorbeelden van reconstructieve chirurgie zijn huidkankerbehandeling en borstreconstructie na borstamputatie. Ook buikwandcorrectie, borstverkleining en corrigerende operaties na extreme vermagering kunnen worden terugbetaald als reconstructieve chirurgie, indien aan bijkomende voorwaarden is voldaan. De arts zal je hierover informeren op de raadpleging.

Esthetische chirurgie

Onder esthetische heelkunde verstaat men schoonheidsoperaties die niet medisch noodzakelijk zijn. De kosten van deze operaties worden door de patiënt zelf betaald. De arts zal tijdens de consultatie een kostenraming geven, zodat je weet wat een bepaalde schoonheidsoperatie zal kosten. De prijzen die de arts meedeelt, zijn inclusief BTW.

Esthetische ingrepen worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Ook hospitalisatieverzekeringen komen niet tussen in de kost van deze behandelingen omdat deze niet medisch noodzakelijk zijn.
Indien je een esthetische ingreep laat uitvoeren, tegelijk met een reconstructieve ingreep, zal je enkel voor de esthetische ingreep betalen.

Voorbeelden van esthetische ingrepen zijn een borstvergroting en facelift.

Aanvraag ziekenfonds voor terugbetaling van borstverkleining & ooglidcorrectie

In de meeste gevallen is een borstverkleining terugbetaald door het ziekenfonds. Voorwaarde is dat de aandoening ernstig genoeg is, dat de patiënt fysieke hinder ondervindt en dat er bij een operatie minstens 400 gram weefsel per borst wordt verwijderd. Indien je aan deze voorwaarden voldoet, zal de arts een aanvraagformulier voor het ziekenfonds meegeven. Na het aanbrengen van een klevertje met jouw gegevens, dien je dit te bezorgen aan het ziekenfonds. Binnen de zes weken ontvang je een antwoord. Soms zal de adviserend arts van het ziekenfonds je oproepen om de ernst te controleren.

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van een bovenste ooglidcorrectie gelden er strenge voorwaarden. Je dient een ernstige belemmering van het zicht te hebben, wat moet aangetoond worden met een perifeer gezichtsveldonderzoek of Goldmann perimetrie. Indien je voldoet aan de criteria voor terugbetaling door het ziekenfonds, zal de arts een aanvraag meegeven. Deze bestaat uit een aanvraagformulier, de resultaten van de Goldmann perimetriebepaling en foto’s in vooraanzicht en driekwart zijaanzicht. Je bezorgt deze documenten aan het ziekenfonds, waarna je een goedkeuring thuis krijgt toegestuurd. Het ziekenfonds heeft het recht je op te roepen om na te kijken of de aandoening ernstig genoeg is, om een terugbetaling te kunnen verantwoorden.

Terugbetaling buikwandcorrectie en operaties na extreme vermagering

Indien een buikwandcorrectie enkel om esthetische redenen gebeurt, wordt deze niet terugbetaald door het ziekenfonds. Na zwangerschappen of sterke vermagering is het mogelijk dat er hinder optreedt door afhangende huid van de buik. In dergelijke gevallen kan de arts bepalen of je in aanmerking komt voor terugbetaling door het ziekenfonds.

Voor het verwijderen van overtollige huid ter hoogte van de armen en de benen, is er een terugbetaling door het ziekenfonds voorzien, op voorwaarde dat men kan aantonen dat men minstens 20% van het lichaamsgewicht heeft verloren. Dit is vaak het geval na vermageringsoperaties zoals een maagverkleining.

Voor de terugbetaling van buikwandcorrectie en operaties na extreme vermagering, is geen aanvraag bij het ziekenfonds noodzakelijk. Indien je aan de voorwaarden voldoet, zal de arts je hiervan op de hoogte stellen op de raadpleging.

Terugbetaling borstreconstructie

Sinds 2016 heeft AZ Monica de conventie voor borstreconstructie met lichaamseigen weefsel onderschreven. Dit betekent dat er een optimale terugbetaling door het ziekenfonds is voor deze operaties. Meer informatie vind je op de website van het RIZIV. Indien je kiest voor een eenpersoonskamer, zijn de supplementen beperkt tot 100%.

Borstreconstructies met implantaten zijn eveneens terugbetaald door het ziekenfonds. Indien er bij deze operaties in een later stadium nog esthetische verbeteringen nodig zijn, kunnen deze wel of niet terugbetaalbaar zijn door het RIZIV. De arts zal je hiervan steeds vooraf op de hoogte brengen.