Opname

De PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) is een gespecialiseerde opnameafdeling voor patiënten met acute psychische problemen of patiënten die in een crisissituatie verkeren. Opname op de PAAZ gebeurt op vrijwillige basis na doorverwijzing van een (huis)arts of zorginstelling.

Behandeldoelstelling

De primaire behandeldoelstelling van de PAAZ-opname is stabilisatie van de crisis. Daarvoor is het noodzakelijk om de verschillende factoren te definiëren die aan de basis liggen van de crisis. Tijdens de PAAZ-opname wordt het acuut toestandsbeeld of de klachten die het gevolg zijn van de crisis behandeld. Daarnaast zien wij elke crisis als een kans op verandering en ontwikkeling: van crisis naar stabiliteit, om van daaruit verder te groeien.

Opnameverloop

De PAAZ is een open afdeling: we maken individuele afspraken met elke patiënt, met aandacht voor de gezondheidstoestand. We streven naar een gemiddelde opnametermijn van drie weken.

Het PAAZ-programma bestaat uit drie patiëntengroepen:

  • Observatiegroep (= O-groep)
  • Stabilisatiegroep (= S-groep)
  • Copinggroep (= C-groep)

Observatiegroep

Als patiënt word je uitgenodigd en gestimuleerd om actief te zijn en deel te nemen aan het groepsaanbod. Of je wordt net geholpen om tot rust te komen, te ontspannen en minder overprikkeld te geraken. Wanneer je als patiënt voldoende gestabiliseerd en gemotiveerd bent voor een behandeling, ga je over naar de stabilisatiegroep of de copinggroep. Beide groepen hebben een eigen therapieaanbod.

Stabilisatiegroep

De stabilisatiegroep is vooral gericht op de dagelijkse praktijk en het verminderen van de draaglast. Eventuele moeilijkheden in relatie of gezin, werk, vrije tijd, financiën, sociale contacten, daginvulling… worden aangepakt.

Copinggroep

In de copinggroep ligt de klemtoon op het vergroten van de draagkracht. Via zelfreflectie en inzicht leer je omgaan met eventuele moeilijkheden. In beide groepen wordt naar ontslag of verdere behandeling toegewerkt.

Nazorg

Omdat een PAAZ bedoeld is voor een kortdurende crisisopname en behandeling, is een goede opvolging na ontslag belangrijk. Het multidisciplinair team van de afdeling zal een aangepaste vervolgbehandeling voorstellen en bespreken.

Op deze verpleegafdeling(en) kom je terecht bij opname in het ziekenhuis