ZorgaanbodBehandelingenHuidkankerbehandeling

Huidkankerbehandeling

AZ Monica heeft een ruime expertise en lange ervaring in de moderne behandeling van allerhande huidtumoren. Er bestaan vele vormen van huidkanker, waarvan de meeste eenvoudig behandeld kunnen worden.

Wanneer de dermatoloog een verdacht huidletsel detecteert, zal eerst een biopsie worden genomen. Indien de diagnose van huidkanker wordt bevestigd, zal de dermatoloog het huidgezwel proberen te behandelen met chemotherapeutische zalf, cryotherapie (bevriezen), fotodynamische therapie, bestraling of een chirurgische ingreep. Voor de meeste kwaadaardige huidgezwelletjes is het chirurgische uitsnijden onder plaatselijke verdoving voldoende als behandeling.

In sommige gevallen bevindt de huidkanker zich op een locatie waar het wegsnijden moeilijk is. Dan kan je worden doorverwezen naar de plastisch chirurg. Het gaat dan meestal om gezwellen met een grote omvang of gezwellen op een delicate plaats zoals neus, oren, oogleden, lippen of borsten. De plastisch chirurg kan dan het huidgezwel verwijderen en meteen een reconstructie toepassen zodat de schade wordt beperkt.

Na een operatie voor huidkanker, word je verder opgevolgd om te verzekeren dat de littekens van goede kwaliteit zijn. Daarnaast zal de dermatoloog regelmatige controles uitvoeren om te controleren of er geen nieuwe verdachte huidletsels ontstaan.

Bij zeldzamere huidtumoren, zoals spinocellulaire carcinomen, melanomen, Merkelcelcarcinomen … bestaat het risico op uitzaaiingen. In dergelijke gevallen zullen scans en een bloedafname worden uitgevoerd om eventuele uitzaaiingen op te sporen. Om een optimale behandeling te garanderen wordt jouw behandeling dan multidisciplinair overlegd met oncologen, algemeen chirurgen, plastisch chirurgen, dermatologen, radiologen, pathologen en radiotherapeuten.

Deze behandeling wordt uitgevoerd door