ZorgaanbodMedische dienstenAlgemene heelkunde

Algemene heelkunde

De dienst algemene heelkunde helpt patiënten waar nodig op een heelkundige manier, door middel van een operatie. Hierbij wordt de zorg steeds zo goed mogelijk afgestemd op de persoonlijke noden van de patiënt: bij ons staat de patiënt altijd centraal. Hiervoor is het noodzakelijk dat het probleem wordt benaderd in samenspraak met de huisarts en een multidisciplinair team. Indien nodig werken we samen met andere diensten binnen het ziekenhuis om jou zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Er wordt gestreefd naar een zo kwalitatief mogelijke behandeling: daarom investeren we steeds in de meest moderne technologie en scholen we ons continu bij.

Gezien de pathologie die we behandelen, zijn we erkend als opleidingscentrum voor assistenten in de heelkunde. Ook verzorgen we de opleiding van huisartsen en staan we garant voor de begeleiding van medische studenten (stagiairs).

Voor ernstige pathologie of zware trauma worden we bijgestaan door de dienst intensieve zorgen.

Artsen

Opname

Specialismen

Wil je graag een afspraak maken?

Campus Deurne

Campus Antwerpen

Polikliniek Blancefloer

Nieuws