Endoscopisch platform

Het endoscopisch platform van AZ Monica is ruim 570m² groot en heeft een eigen wacht- en recoveryruimte voor de patiënten. Het is daarnaast ook de centrale plaats in het ziekenhuis voor de reiniging en bewaring van alle scopen.

Het platform bundelt medische endoscopische onderzoeken voor verschillende diensten: urologie, pneumologie, maag-, darm- en leverziekten. De nood aan endoscopische onderzoeken van maag, longen, darmen… blijft toenemen. Het endoscopisch platform maakt het mogelijk om de onderzoeken op grotere schaal en op een zeer veilige manier aan te bieden.

De high level desinfectie van het materiaal en de volledige traceerbaarheid van de scopen door middel van tags is bij ons uniek. We weten perfect welke scoop werd gebruikt voor welk onderzoek, bij welke patiënt, om hoe laat dit gebeurde, hoe het reinigings- en droogproces verliep…

Als patiënt kan je gerust zijn, op het endoscopisch platform wordt niets aan het toeval overgelaten.

Galerij

Verschillende onderzoeken worden uitgevoerd in apart ingerichte onderzoeksruimtes.
Endoscopisch platform onthaalbalie
100% traceerbaarheid van elke scoop d.m.v. tags.
Er is een ‘vuile zone’ en een ‘propere zone’, van elkaar afgescheiden door drie was- en desinfectiemachines.