Liaison geriatrie

Een liaison functie is een verbindende functie tussen een geriatrische patiënt (ouder van 75 jaar) en alle zorgverleners die de patiënt behandelen. De liaison functie is 2-ledig:

  • intern: intern netwerk van zorgverleners binnen het ziekenhuis (pluridisciplinair)
  • extern: extern netwerk van zorgverleners buiten het ziekenhuis

Interne Liaison

De eerste stap wordt gezet op de afdeling spoed of op de afdeling waar de patiënt wordt opgenomen. De 75-plusser wordt geëvalueerd aan de hand van een meetinstrument die de GRP (Geriatrisch Risico Profiel) score bepaalt. Indien uit de screening een score van 2 of meer komt, zal de geriatrische patiënt mee worden opgevolgd door onze interne liaison.

Dit geldt enkel voor patiënten die niet op een geriatrische afdeling verblijven.

De interne liaison heeft een adviserende functie en werkt zeer nauw samen met het pluridisciplinair team in functie van de opvolging van de patiënt. Dit team bestaat uit: behandelde arts, geriatrisch verpleegkundige, sociaal assistent, ergotherapeut, kinesist, logopedist en diëtist.

Externe Liaison

Om de continuïteit van de zorg van de patiënt te optimaliseren en onnodige opnames in het ziekenhuis te vermijden, bouwt de externe liaison een netwerk op met zorgverleners buiten het ziekenhuis, waaronder woonzorgcentra, eerstelijnszorg en huisartsen.

De externe liaison wil een continue stroom van communicatie en informatie garanderen naar de zorgverleners buiten het ziekenhuis, organiseert overlegmomenten en bijscholingen en onderhoudt de samenwerkingsovereenkomsten.

Kunnen we je verderhelpen?

Kelly Van Clapdurp

Kelly Van Clapdurp

Interne/Externe liaison geriatrie