Opname

Als je wordt opgenomen op de dienst geriatrie, kan je hieronder alle nodige informatie vinden.

Word je maar voor een dag opgenomen? Bekijk dan de pagina van het geriatrisch dagziekenhuis.

Checklist hospitalisatie

Wat breng je zeker mee bij een opname?

 • identiteitskaart
 • bloedgroepkaart
 • adres en telefoonnummer van de persoon tot wie onze medewerkers zich kunnen richten tijdens je verblijf
 • lijst met medicatie die je inneemt
 • wilsverklaring als je deze hebt
 • eventueel verzekeringspapieren

Je zal ook persoonlijke spullen nodig hebben. Denk dan aan verzorgingsproducten, voldoende (nacht)kledij en schoenen, eventueel je bril, gehoorapparaat of kunstgebit. Neem ook zeker iets meer waarmee je je kan bezighouden. Waardevolle juwelen laat je best thuis.

Dieet

Jouw gezondheidstoestand, de medicatie en het algemeen slecht voelen kan een invloed hebben op voedingsgewoonten. Toch is het belangrijk wanneer je ziek bent dat je voldoende vitaminen en voedingsstoffen opneemt.

Bij opname zal je gewicht en lengte bepaald worden, wekelijks word je opnieuw gewogen. De verpleegkundigen zullen dagelijks observeren of je voldoende eet. Als dit niet zo is, zal de diëtiste worden ingeschakeld.

Ook bij onder andere spijsverteringsproblemen, diabetes, hart­ en vaatziekten, voedsel­ allergieën of intoleranties of vegetarisme kunnen ze je helpen bij het samenstellen van maaltijden.

Voeding op maat kan er mee voor zorgen dat:

 • je je in het algemeen beter voelt
 • de lichaamsweerstand wordt verhoogd
 • de ernst van de optredende complicaties beperkt blijft

Er zal worden nagegaan of jouw eetpatroon voldoet aan de energiebehoeften. Bovendien is het belangrijk dat alle noodzakelijke voedingsstoffen worden opgenomen. Dit wordt door jouw gezondheidstoestand, de behandeling ervan of het volgen van bepaalde diëten vaak bemoeilijkt, bijvoorbeeld bij spijsverteringsproblemen, niersparende voeding… Een diëtiste kan je bijstaan met praktische info voor tijdens de opname, maar ook voor thuis. Dit is steeds individueel en houdt rekening met elke leefsituatie.

Decubitusbeleid

Wanneer je minder mobiel bent, is er risico om doorligwonden te ontwikkelen. We streven er in AZ Monica naar om zoveel mogelijk preventief te werken door beweging te stimuleren en algemene toestand te verbeteren. Indien bedrust noodzakelijk is, passen we wisselhouding toe of plaatsen we een alternerende matras. Hierbij zal de verpleging op regelmatige tijdstippen een andere houding aanbieden. Er zal steeds een kussen onder je hielen geplaatst worden om doorligwonden te voorkomen.

Valpreventie

Een ongeval is snel gebeurd. Een val komt vaak voor bij ouderen en kan ernstige gevolgen hebben. In het ziekenhuis proberen wij het aantal valincidenten te verminderen. Daarom vragen we om extra aandacht te hechten aan het dragen van goed schoeisel.

 • gesloten schoenen die goed aansluiten en die de enkel omsluiten
 • schoenen met een niet-gladde zool
 • schoenen zonder hak

De verpleging kan je ook antislipkousen bezorgen.

Iedereen moet bij het verlaten van de kamer steeds nagaan of alles wat je nodig hebt in jouw bereik is. In het kader van valpreventie is het ook van groot belang dat het oproepsysteem steeds in bereik ligt en dat het bed steeds in de laagste stand staat.

Ontslag

De arts bepaalt wanneer je het ziekenhuis mag verlaten. Met de verpleegkundigen zal je het juiste uur afspreken waarop je het ziekenhuis mag verlaten. Als je na de opname nog thuisverpleging of andere diensten nodig hebt, kan de sociale dienst helpen om deze tijdig aan te vragen.

Wanneer je ontslagen wordt uit het ziekenhuis, wordt de ontslagbrief naar de huisarts digitaal verstuurd. Je krijgt ook een duidelijke informatielijst mee en een verpleegkundige ontslagbrief waarin alle informatie omtrent nazorg vermeld wordt.

Op deze verpleegafdeling(en) kom je terecht bij opname in het ziekenhuis