Visie

Gynaecologen, pediaters, vroedvrouwen en andere zorgverleners vormen één team. Dit team stelt het welzijn van moeder en kind steeds voorop. Hiervoor baseren we ons op de tien vuistregels van het BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative).

Baby Friendly Hospital Initiative

Het doel van dit initiatief is om een ideale start te geven aan alle baby’s van onze afdeling.

 • De basis van het BFHI zijn de tien vuistregels ontworpen door de WHO en UNICEF.
 • Het doel van de WHO is om borstvoeding terug als norm te beschouwen en zowel de start, exclusiviteit en duur te verbeteren.
 • Sinds 2013 bezit AZ Monica het internationale kwaliteitslabel ‘Babyvriendelijk ziekenhuis’.
 • Om deze internationale erkenning te bekomen, moet het ziekenhuis voldoen aan bepaalde voorwaarden die moeten helpen om elke baby, vanaf de geboorte, de beste kansen te geven op een optimale gezondheid.
 • AZ Monica volgt de ‘Tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding’ op. Daarnaast is er het ‘Mother Friendly Hospital Initiative’ dat aandacht besteedt aan de zorg voor zwangere vrouwen.

De tien vuistregels

 1. Alle teamleden die met onze moeders in contact komen, zowel pre-, peri- als postnataal, zijn op de hoogte van onze werkwijze in verband met borstvoeding.
 2. Iedereen genoot dezelfde opleiding en kreeg de technieken op dezelfde wijze aangeleerd.
 3. We doen ons uiterste best om onze zwangere moeders optimaal te informeren en hen te begeleiden in de door hen gemaakte keuze.
 4. We promoten huid-op-huid contact gedurende één uur na de geboorte, zodat iedere baby de meest gunstige start kan maken. Onze mama’s worden aangemoedigd om vroege hongersignalen te leren herkennen en hulp te vragen waar nodig.
 5. Iedere vrouw wordt begeleid bij het op gang brengen van de borstvoeding. De nodige tips zullen worden gegeven om deze dan ook in stand te houden. Technieken worden toegelicht daar waar nodig. Indien de baby wordt gescheiden van de mama is dit enkel omwille van medische redenen.
 6. Om een optimale melkproductie te verkrijgen zullen onze baby’s geen andere voeding krijgen, tenzij er een medische indicatie bestaat.
 7. Rooming-in is bij ons echt in. Mama’s en baby’s blijven 24 uur per dag samen en leren elkaar zo écht goed kennen.
 8. Voeden op vraag hebben de baby’s heel graag. We staan onze moeders bij met raad en daad.
 9. We vermijden alle vormen van speentjes of fopspenen.
 10. Bij ontslag wordt de nodige informatie gegeven voor verdere begeleiding en informatie na thuiskomst. Zelfstandige vroedvrouwen, borstvoedingsorganisaties en borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) worden vernoemd.