Hersenletsel

Hersenschudding

Een hersenschudding is de lichtste vorm van hersenletsel. Het uit zich hierin dat de patiënt na een val of slag op het hoofd kortdurend het bewustzijn verliest, en daarna de herinnering blijkt te hebben verloren voor de tijd van het ongeval en een poos ervoor (zogenaamde retrograde amnesie). Met toenemende ernst van de hersenschudding is de duur van het bewustzijnsverlies en van de retrograde amnesie ook langer.

Hersenkneuzing

We spreken van een hersenkneuzing als het bewustzijnsverlies dieper en van langere duur is en wanneer er neurologische stoornissen zijn zoals verlammingen. Het beeld van de hersenkneuzing omvat een heel scala van hersenbeschadigingen, van lichte graden die snel en vrij volledig herstellen, via ernstige graden die langdurige bewusteloosheid (coma) geven en dan herstellen met allerlei graden van neurologische restverschijnselen en invaliditeit, tot zeer ernstige graden waarbij patiënten comateus blijven en na korte of langere tijd overlijden.

Hersenbloedingen

Bloedingen in de hersenen

Bloedingen in het hersenweefsel zijn in te delen in twee categorieën :

  • spontane bloeding: de bloeding treedt plotseling op en is meestal gelegen diep in de hersenen. Vrijwel altijd heeft de bloeding een halfzijdige verlamming aan de tegenover gelegen lichaamshelft tot gevolg (soms ook een spraakstoornis) en meestal is er enige bewustzijnsdaling. De verschijnselen lijken sterk op die van het herseninfarct (de beroerte of CVA).
  • bloeding met onderliggend letsel: deze bloedingen treden eveneens plotseling op, maar verschillen van de eerste categorie doordat ze meestal op jongere leeftijd optreden en vaak meer aan de oppervlakte liggen. Bij dit soort bloedingen wordt na de CT-scan altijd een angiografie gedaan om na te gaan of er een afwijking aan de bloedvaten bestaat als oorzaak

Bloedingen rond de hersenen

Plotse bloedingen die bijna altijd het gevolg zijn van een gebarsten aneurysma. Een aneurysma is een uitstulping of uitbochting van de wand van een van de slagaders van de hersenen. 

De laatste jaren worden aneurysmata en AVM’s (arterioveneuze malformatie) meer en meer multidisciplinair behandeld door teams van neurochirurgen en interventionele neuroradiologen.

Subdurale bloeding

Bloeding gelegen tussen het harde hersenvlies (dura) en de hersenen. Er zijn twee vormen:

  • acuut subduraal hematoom: dit komt meestal voor na een ongeval met een ernstig hersenletsel. Door het afscheuren van de aders, kan er een laagje bloed gezien worden op de CT-scan.
  • chronisch subduraal hematoom: treedt meestal op bij oudere mensen en heeft te maken met de vermindering van de hoeveelheid hersenweefsel. Het ziektebeeld ontwikkelt zich sluipend en kan bestaan uit sufheid, verwardheid, spraak- en begripstoornissen en eventueel een halfzijdige verlamming. Het kan sterk lijken op dementie, zoals die ook bij ouderen gezien wordt. Een CT-scan brengt de diagnose aan het licht. De behandeling bestaat uit het aftappen van de bloeduitstorting door middel van gaatjes in de schedel.

Hersentumoren

Een hersentumor ontstaat wanneer abnormale cellen beginnen te woekeren in de hersenen. Men kan een onderscheid maken tussen twee grote groepen tumoren: kwaadaardige en goedaardige tumoren. De kwaadaardige tumoren kunnen verder onderverdeeld worden in primaire tumoren, die in de hersenen zelf zijn ontstaan, en secundaire tumoren, die uitgezaaid zijn uit andere organen. Deze laatste worden ook metastasen genoemd.

De diagnose wordt gesteld aan de hand van een klinisch onderzoek, CT-scan en MRI-scan. Het resultaat wordt vaak bevestigd door een biopsie of analyse van de verwijderde tumor. Naargelang de kwaadaardigheid worden tumoren in verschillende graden onderverdeeld.