Obesitas

Vandaag zijn overgewicht en obesitas een groot probleem geworden. Veel mensen kampen met een problematisch gewicht wat een impact heeft op hun zelfbeeld, hun positie in de maatschappij en hun gezondheid.

Ernstig overgewicht en obesitas leiden tot een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten, suikerziekte (diabetes), slaapstoornissen zoals snurken en obstructief slaapapnoesyndroom (OSAS), depressie, ernstige gewrichtsklachten en slijtage (arthrose) van de heupen, knieën en enkels. Obesitas kan ook zorgen voor een ernstiger verloop van een COVID-19 infectie. Daarom is het belangrijk dat mensen met ernstig overgewicht en obesitas naar een gezond gewicht toewerken waardoor ze gezonder zijn en langer leven.