Praktische info

Wanneer je toekomt in het ziekenhuis voor de dagopname, begeef je je eerst naar het onthaal. Meld je zoon of dochter aan met de kidsID of ISI+ kaart aan een van de kiosken. De verdere aanmelding gebeurt aan het onthaal. Je kind wordt ingeschreven in het elektronisch dossier van het ziekenhuis.

Jullie krijgen van de onthaalmedewerker identificatie stickers en een identificatiebandje. Dit bandje moet je zoon of dochter gedurende de hele opname aanhouden. Nadien kunnen jullie verder gaan naar de afdeling.

Eens je bent aangekomen in het dagziekenhuis, mag je je aanmelden bij de verpleegkundige. Zij zal alle administratie in orde brengen. Vergeet zeker niet om de bundel die werd meegegeven door de arts ingevuld mee te brengen. Zijn er attesten of formulieren die moeten ingevuld worden door de arts? Geef deze dan af aan de verpleegkundige om het ontslag straks vlot te laten verlopen.

Ouders zijn doorlopend welkom tijdens een dagopname. Het is niet de bedoeling dat de andere familieleden ook op bezoek komen.