Praktische info

Wanneer je toekomt in het ziekenhuis voor opname, begeef je je eerst naar het onthaal. Meld je zoon of dochter aan met de kidsID of ISI kaart aan een van de kiosken. De verdere aanmelding gebeurt aan het onthaal. Jullie krijgen van de onthaalmedewerker identificatiestickers en een identificatiebandje. Dit bandje moet je zoon of dochter gedurende de hele opname aanhouden. Nadien kunnen jullie verder gaan naar de afdeling.

Bezoek

Om het verblijf op de afdeling zo vertrouwd mogelijk te maken, kan één persoon (vader of moeder of een andere vertrouwenspersoon ouder dan 18 jaar) dag en nacht bij je kind blijven. Wij vragen elkaar af te lossen tussen 8 uur en 22 uur om zo tijdens de nacht de stilte op de afdeling te bewaren.

Voor andere bezoekers gelden de algemene bezoekuren.