Traject huilbaby’s

Ouders kunnen bij de kinderarts terecht als zij vinden dat hun baby veel huilt. De kinderarts zal de baby eerst grondig onderzoeken om een medische oorzaak te achterhalen. In de meeste gevallen is er echter lichamelijk niets mis met een baby die veel huilt.

Vaak ligt de oorzaak van het huilen in het samenspel tussen kind en -ouderfactoren. Een moeilijk troostbare baby roept bij ouders heel wat negatieve gedachten en emoties op. Hierdoor kunnen ouders gespannen gaan reageren op de baby, waardoor de baby nog meer overstuur raakt en nog meer gaat huilen. Ouders en baby komen in een vicieuze cirkel terecht.

De kinderarts kan jullie gezin helpen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. In eerste instantie gebeurt dit binnen een ambulant traject (via consultaties). Indien deze consultaties niet het gewenste resultaat geven,  kan de kinderarts adviseren om de baby op te nemen in het ziekenhuis. Ouders kunnen ook zelf een opname vragen.

Zorgtraject bestaat uit een opname van 3 dagen

De eerste dag zullen er zo nodig nog aanvullende medische onderzoeken gebeuren. De verpleegkundige komt langs voor een bevraging  van de problemen en zal jullie kindje observeren. Er zal ook gevraagd worden om een huilkaart in te vullen om een idee te krijgen op welke momenten er meer of minder onrust is. De psychologe zal ook langskomen voor een gesprek. Aan ouders wordt geadviseerd om indien mogelijk de eerste nacht thuis te slapen.

Op de tweede dag zal de kinesist je baby onderzoeken en eventueel behandelen. De kinderarts, de psycholoog en de verpleegkundigen zullen hun observaties delen en adviezen formuleren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het gebruik van flesjes, speentjes, al dan niet inbakeren, troosttechnieken enzovoort. Nieuwe technieken kunnen aangeleerd worden. Indien aangewezen kan een vroedvrouw en/of een maatschappelijk werker betrokken worden.

Op de derde dag volgt een evaluatiegesprek met de kinderarts en de psycholoog. Er wordt een plan voor thuis opgesteld en er worden follow-up afspraken gemaakt. Indien nodig kan naar andere diensten worden doorverwezen.