Neurostimulator

Als je al een lange weg hebt afgelegd om je pijnklachten te verhelpen, maar dit nog niet is gelukt, kunnen er specifieke behandelingen worden voorgesteld. Een van de opties om nek- of rugklachten te behandelen is elektrische zenuwstimulatie van het ruggenmerg. Het doel van deze behandeling is om te pijn te verlichten zodat je je algemeen beter voelt en eventuele medicatie geminderd kan worden.

Samen met je doorverwijzend arts en/of specialist van het pijncentrum kan je tot de beslissing komen om over te gaan tot neurostimulatie, soms ook SCS (Spinal Cord Stimulation) of DCS (Dorsal Column Stimulation) genoemd.

Wat is neurostimulatie?

De gewaarwording van pijn gebeurt in de hersenen, en het regelcentrum beslist hoe je moet reageren op de pijn. Chronische pijn zorgt voor veranderingen in het ruggenmerg en het regelcentrum, waardoor dit niet meer juist reageert op de signalen die de pijnontvangers sturen.

Zenuwpijn (neuropathische pijn) is een vorm van chronische pijn die ontstaat door beschadiging in het zenuwstelsel waardoor het systeem ontregeld raakt. Neurostimulatie zal deze specifieke zenuwpijn verminderen: kleine elektrische prikkels zorgen ervoor dat de pijnsignalen minder of zelfs niet in het regelcentrum toekomen. Hiermee worden de pijnklachten verlicht.

De neurostimulatie bestrijdt de pijn, maar neemt de oorzaak ervan niet weg. De verlichting kan er dus voor zorgen dat je je levenskwaliteit verbetert, maar het blijft belangrijk om persoonlijke werkpunten in het oog te houden.

Traject

Eerst zal je op consultatie gaan bij een pijnarts, pijnpsychologe en de neurochirurg. Nadien is er een multidisciplinair algologisch overleg (MAO). Na een positief advies kan er worden gestart met de medische procedure.

Er volgt een proefperiode van drie weken waarbij de arts een elektrode in de epidurale ruimte zal plaatsen om zo het ruggenmerg te stimuleren. Dit gebeurt operatief. Uit deze periode moet blijken of we een pijnvermindering van meer dan 50% kunnen bereiken met de epidurale neurostimulatie.

Na de proefperiode volgt een tweede MAO. Bij een positieve proef kan de definitieve implantatie worden besloten. Het plaatsen van de definitieve neurostimulator gaat ook door op het operatiekwartier.

Voor meer informatie over de stimulator kan je onze brochure raadplegen.

Documenten

Brochure proeftherapie neurostimulator
Brochure wondzorg thuisverpleging