Info voor verwijzers

Het aanvraagformulier voor een radiologisch onderzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Je leest er meer over op de website van het RIZIV.

Gelieve de patiënt eraan te herinneren het aanvraagformulier mee te brengen naar het onderzoek.

Medische beelden opvragen

Als behandelende arts kan je de resultaten van de gevraagde beeldvorming voor de patiënt opvragen via PACS on WEB.

Medische vragenlijst

Indien contrastonderzoeken overwogen worden, moet bij risicopatiënten de creatininewaarde meegedeeld te worden.

Vooraleer we een MR-onderzoek kunnen uitvoeren, hebben we om veiligheidsredenen een aantal (medische) gegevens nodig van de patiënt.

De patiënt dient deze vragenlijst ingevuld mee te brengen naar het onderzoek. De vragenlijst bevindt zich op de achterzijde van het aanvraagformulier.