Veelgestelde vragen

Je identiteitskaart en het voorschrift van de huisarts of specialist.

Je schrijft je in via de inschrijvingskiosk aan het onthaal van het ziekenhuis. Je begeeft je met de inschrijvingsstickers naar het onthaal van de dienst Medische Beeldvorming.

Het krijgen van stralen kan angst opwekken. Nochtans krijgen we dagelijks straling uit onze omgeving (natuurlijke straling). Onderzoeksmethodes die gebruik maken van röntgenstralen zijn röntgenfoto’s, mammografie en CT-scan. De kans op nadelige effecten als gevolg van de stralingsdosis die je als patiënt bij elk van deze onderzoeken afzonderlijk krijgt, is klein. De stralingsdosis is dan ook geen reden om een aangewezen onderzoek niet te laten uitvoeren. Bovendien beschikt ons ziekenhuis over een laatste generatie CT-toestellen waarmee lage dosis onderzoeken worden uitgevoerd. Onderzoeken die niet aangewezen zijn (en dus geen meerwaarde bieden) moeten echter vermeden worden. Je kan erop rekenen dat de professionaliteit van al onze medewerkers erop gericht is de stralingsdosis tot het minimum te beperken.

Echografie en MRI maken geen gebruik van röntgenstralen.

Ben je zwanger of bestaat de kans dat je zwanger bent? Gelieve dit dan te melden bij het maken van je afspraak of voor aanvang van het onderzoek aan een van onze medewerkers.

Soms moet er contrastmiddel toegediend worden om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Moderne jodiumhoudende contrastmiddelen zijn veilige middelen waarbij slechts zelden bijwerkingen voorkomen. Bij een allergische reactie op jodiumhoudende contrastmiddelen kan je tijdelijk last hebben van:

  • niezen
  • bultjes (zoals bij een insectenbeet)
  • jeuk
  • benauwdheid
  • zwelling van keel/ogen/lippen

Als je weet dat je overgevoelig of allergisch bent aan deze middelen, moet je de verpleegkundige vóór aanvang van het onderzoek verwittigen.

Als je last hebt van jodiumallergie, worden contrastonderzoeken enkel onder strikte voorwaarden uitgevoerd met behulp van medicatie die de overgevoeligheid voor jodium onderdrukt. De voorbereiding duurt dan 24 uur. Het onderzoek zelf zal in dat geval niet op dezelfde dag uitgevoerd kunnen worden.

Onze dienst werkt met het efactsysteem, waardoor de facturatie van de prestaties rechtstreeks naar de mutualiteit wordt gestuurd. Er wordt gevraagd om na het onderzoek het supplement en het remgeld af te rekenen met bancontact, visa of mastercard.

De dienst radiologie blijft investeren in nieuwe technologieën en optimale serviceverlening. Bijkomende besparingen in de gezondheidssector vanuit de overheid wegen echter zwaar. Hierdoor zijn we genoodzaakt om net als andere ziekenhuizen een supplement te vragen

Alle onderzoeken worden uitgevoerd onder supervisie van een radioloog die jouw onderzoek beoordeelt en hierover verslag uitbrengt. Voor onderzoeken die worden uitgevoerd in het weekend en/of op een feestdag  zijn de resultaten beschikbaar na de eerste daaropvolgende werkdag.

De beelden en verslagen van de onderzoeken zijn voor jou en jouw arts beschikbaar via PACS on Web.

Als je nog andere vragen hebt, noteer ze als geheugensteuntje. Aarzel zeker niet om je vragen te stellen aan een van onze medewerkers of radiologen.