Jouw rechten & plichten

Sinds 2002 beschikt België over een wet betreffende de patiëntenrechten. Wat precies de rechten en plichten zijn van een patiënt, kan je nalezen op de pagina Patiënt > Patiëntenrechten.