Jouw veiligheid

Patiëntveiligheid is onze prioriteit. Ontdek hier hoe wij werken aan veilige zorg en hoe je zelf jouw steentje kan bijdragen.

Documenten

Folder patiëntveiligheidsdoelstellingen

 • Controleer of jouw naam, voornaam en geboortedatum correct op je ID-bandje staan. Doe dit elke keer als je een nieuw ID-bandje krijgt.
 • Wanneer jouw ID-bandje niet meer leesbaar is of werd afgeknipt, meld dit dan aan een verpleegkundige en waak er mee over dat je een nieuw ID-bandje krijgt.
 • Houd je ID-bandje aan tot je het ziekenhuis verlaten hebt na jouw ontslag.

 • Let erop dat het oproepsysteem op de kamer steeds binnen handbereik ligt.
 • Bespreek met jouw arts of je medicatie krijgt waardoor je meer kans hebt op een valpartij (bijvoorbeeld door lage bloeddruk of duizeligheid).
 • Volg de raad van de zorgverleners op, vraag hulp om uit bed te komen en meld het als je merkt dat je duizelig bent.

 • Wees mee alert over de medicatie die je toegediend krijgt. Stel vragen als je denkt dat er iets niet klopt.
 • Geef duidelijke en correcte informatie over jouw thuismedicatie.
 • Neem tijdens jouw verblijf nooit medicatie op eigen houtje.
 • Stel vragen indien er nog onduidelijkheden zijn over te nemen medicatie na ontslag uit het ziekenhuis.

 • Indien dit voor jou van toepassing is: zorg ervoor dat de markering van het te opereren lichaamsdeel gebeurt wanneer je nog wakker bent. Zo kan je dit samen met de chirurg doen ter controle.
 • Geef het duidelijk aan als je allergieën hebt. Dit is belangrijke informatie voor het operatieteam. Je zal immers bepaalde tijd onder narcose zijn en niet kunnen controleren met welke medicatie en/of stoffen je in aanraking komt.

 • Goede communicatie begint bij jou. Geef steeds correcte informatie wanneer je vragen moet beantwoorden in het kader van jouw zorgverlening.
 • Als je foutieve informatie opmerkt tijdens jouw verblijf of in een document (bijvoorbeeld in een verslag of brief), meld dit dan aan een zorgverlener.
 • Heb je het gevoel onvoldoende geïnformeerd te zijn? Aarzel niet om een zorgverlener hierover aan te spreken.

 • Zorg ook voor goede handhygiëne bij jezelf: reinig je handen steeds vóór het eten en na een toiletbezoek.
 • Spreek zorgverleners er vriendelijk op aan als je opmerkt dat zij geen goede handhygiëne toepassen.
 • Maak eventuele bezoekers alert op hun handhygiëne. Ook zij kunnen microben doorgeven.

 • Wanneer je houding in bed of zetel je last bezorgt, verander dan van houding of verwittig een zorgverlener.
 • Kom (indien mogelijk) geregeld uit je bed of zetel en stap even rond. Vraag ondersteuning van een zorgverlener indien nodig.
 • Zorg voor een lichamelijke hygiëne. Voorkom een te droge huid.
 • Eet en drink voldoende. Dit draagt bij tot een goede algemene lichamelijke toestand.

Zijn we ons vergeten voor te stellen? Vraag dan gerust even wie we zijn en wat we komen doen.