Patiëntveiligheid

Bij AZ Monica werken we volgens het principe ‘goede zorg = veilige zorg’. Concreet doen we dit onder andere aan de hand van deze thema’s rond veilige zorg:

Je ontmoet tijdens een zorgtraject heel wat medewerkers. Vaak zijn dit vluchtige contacten, waardoor je als patiënt niet altijd op de hoogte bent van wie wat doet, of bij wie je terecht kan met je vragen. Daarom stellen we onszelf altijd aan je voor met naam en functie. Dit zorgt voor vlotter en persoonlijker contact. Ook maakt het de centrale rol van elke medewerker in de zorg duidelijk.

Medicatie vraagt concentratie. Geneesmiddelen lijken soms op elkaar en patiënten krijgen vaak meer dan één geneesmiddel toegediend. Hierdoor is een fout snel gemaakt. Om dit te vermijden maken wij op elkaar gelijkende geneesmiddelen duidelijk zichtbaar voor onze zorgverleners en besteden wij extra aandacht aan medicatie met een hoog risico op schade voor de patiënt.

Iedere patiënt is uniek. Daarom maken wij jou herkenbaar aan de hand van een persoonlijk identificatiebandje. Zo krijg je steeds de zorg die specifiek voor jou bestemd is.

Als je langdurig in dezelfde houding zit (als gevolg van een operatie, verlamming…), kan je een drukwonde of doorligwonde ontwikkelen. Onze zorgverleners nemen tal van maatregelen om de druk te spreiden of te verminderen, zoals het gebruik van speciale kussens of matrassen en een wisselhoudingsschema om correcte wisselhoudingen toe te passen.

“Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig”, maar daar gaan wij bij jouw zorg niet van uit. Hoe beter de communicatie tussen de zorgverleners, hoe kleiner de kans op vergissingen of fouten. Daarom streven wij naar tijdige, juiste, volledige en ondubbelzinnige communicatie in elke situatie.

In AZ Monica streven wij naar een fixatie-arm beleid waarbij we maximaal rekening houden met de wensen en noden van de patiënt. In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen om de veiligheid van de patiënt en/of diens omgeving te waarborgen. Deze maatregelen worden steeds weloverwogen en doordacht toegepast, na bespreking binnen een multidisciplinair team. De nood aan fixatie- of dwangmaatregelen wordt dagelijks geëvalueerd en zal nooit langer dan strikt noodzakelijk toegepast worden.

Microben en virussen die infecties veroorzaken, worden vaak overgedragen via de handen. Onze zorgverleners hebben daarom steeds propere handen wanneer ze jou behandelen. De handen worden proper door ze goed te wassen met water en zeep, en ze te ontsmetten met handalcohol. Ontsmetten heeft echter geen zin als de microben zich kunnen verstoppen onder juwelen, kledij of lange/gelakte nagels. Je mag daarom van onze zorgverleners verwachten dat zij zich aan volgende basisvereisten houden:

  • geen horloges of juwelen aan handen en onderarmen
  • kortgeknipte, zuivere nagels zonder nagellak of kunstnagels
  • geen kledij die de onderarmen bedekt
  • eventuele wondjes aan handen of onderarmen afgedekt

De juiste ingreep bij de juiste patiënt op de juiste plaats. Wanneer je een operatie moet ondergaan waarbij een vergissing van kant mogelijk is (bv. knie, schouder, oog…), zal de chirurg samen met jou de plaats van de ingreep met stift markeren op jouw lichaam. In de operatiezaal gebruikt het team een ‘veilige heelkundechecklijst’ om de risico’s voor de patiënt tot een absoluut minimum te beperken.

Een valpartij is snel gebeurd en kan ernstige gevolgen hebben. Daarom schatten we het risico op vallen in bij elke patiënt en nemen we gepaste maatregelen waar nodig. Dit gaat van ziekenhuisbrede maatregelen (bv. orde in de gangen, aanduiding van natte vloeren…) tot maatregelen specifiek op maat van de patiënt (bv. voorzien van een looprek, hulp bieden om uit bed te komen…).