Betalingen

Na je ontslag worden alle prestaties en verrichtingen administratief verwerkt en wordt je factuur opgesteld. Je zal deze ontvangen via Doccle, per mail of per post.

Het gedeelte ten laste van jouw mutualiteit of arbeidsongevallenverzekeraar wordt rechtstreeks met hen afgerekend. Afhankelijk van de polisvoorwaarden wordt ook het deel ten laste van de hospitalisatieverzekering rechtstreeks bij hen geïnd.

Voorschot

Het ziekenhuis vraagt soms om al een voorschot op de eindfactuur te betalen. Het voorschot wordt dan later in mindering gebracht van de uiteindelijke factuur. Een voorschot wordt bijvoorbeeld gevraagd bij de keuze van een eenpersoonskamer of wanneer je geen hospitalisatieverzekering hebt.

Bedrag voorschot

  • eenpersoonskamer: € 525
  • luxekamer (materniteit): € 750
  • suitekamer (materniteit): € 900

Factuur ontvangen & betalen

De factuur dient twintig kalenderdagen na de verzendingsdatum betaald te worden. Vermeld zeker de gestructureerde mededeling bij je betaling.

Blijft een rekening onbetaald na de vervaldag, dan wordt deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% wegens administratieve kosten. Dit met een minimum van € 40,- en verwijlintresten aan 12% vanaf vervaldatum van de factuur.

Betalingsmoeilijkheden

Ondervind je moeilijkheden met de betaling van de factuur, dan neem je best tijdig contact op met de facturatiedienst of sociale dienst van AZ Monica, of met de sociale dienst van je mutualiteit.

Bezwaren of klachten

Om geldig te zijn, dienen klachten schriftelijk en met vermelding van het factuurnummer, binnen de 30 dagen na de verzendingsdatum van de factuur aan de facturatiedienst van AZ Monica te worden overgemaakt.

Klachten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met je behandeling, verzorgingsklachten of klachten over concrete handelingen van zorgverleners kunnen overgemaakt worden aan de ombudsdienst.

Elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Antwerpen en is onderworpen aan het Belgische recht.