Kostenraming

De kostenramingen zijn indicatief en geven de bedragen weer die voor de rekening van de patiënt zijn. Bij de berekening van deze bedragen werd de tussenkomst van het ziekenfonds al in mindering gebracht. Als je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je bij je verzekeraar informeren welke bedragen in aanmerking komen voor eventuele terugbetaling.

De verschillende ingrepen worden gegroepeerd per afdeling in het ziekenhuis. Klik op de afdeling en vervolgens op de ingreep om de kostenraming te bekijken. Als je meer financiële informatie wilt over een ingreep die niet voorkomt in onderstaande lijst, raadpleeg dan je behandelend arts.