PatiëntFinanciële informatieConventioneringsstatus

Conventioneringsstatus

Conventie

De conventietarieven (soms ook RIZIV-tarieven of terugbetalingstarieven genoemd) zijn de tarieven die jaarlijks worden afgesproken tussen artsen, verzekeringsinstellingen en de overheid. Artsen kunnen kiezen of ze deze overeenkomst aanvaarden of gedeeltelijk aanvaarden.

Op de artsenfiches vind je de conventioneringsstatus van elke arts. Bij opname kan je een lijst opvragen met de conventioneringsstatus van elke arts en welke supplementen er aangerekend kunnen worden. Voor gedetailleerde informatie neem je best contact op met de arts in kwestie.

Remgeld

Een groot deel van de kosten wordt gedekt of terugbetaald door de mutualiteit. Het remgeld is het deel dat je zelf betaalt. Remgelden worden door de overheid opgelegd en zijn in elk ziekenhuis gelijk.

Supplementen

De arts kan een supplement vragen wanneer die niet geconventioneerd is. Het bedrag wordt in dat geval uitgedrukt in een percentage. Supplementen kunnen ook toegevoegd worden bij speciale wensen die niet in het basispakket voorzien zijn (bijvoorbeeld als je kiest voor een eenpersoonskamer).