Missie en visie

Missie

Onze doelstelling: patiëntenzorg en dienstverlening in een breed geneeskundig gebied van basis- en gespecialiseerde zorg in de regio Oost- en Centrum Antwerpen. De patiëntenzorg wordt aangeboden op een klant- en patiëntvriendelijke manier in een te verwachten termijn van het pathologische onderzoek. Naast de diagnostiek die binnen het eigen labo wordt uitgevoerd, voorzien wij subspecialisatie via een nauwe samenwerking met het Helixnetwerk. Daartoe behoort bijvoorbeeld second opinion, uitbestede moleculaire testing, bijkomende hoogtechnologische technieken en elektronenmicroscopie. De nauwe samenwerking resulteert in een maximaal aanbod voor excellente en hooggespecialiseerde diagnostiek in deze regio en draagt bij tot een zeer compleet elektronisch medisch patiëntendossier dat de behandeling van de patiënt optimaliseert.

Visie

Bovenstaande missie wordt bewaakt en waargemaakt door een intense en interactieve samenwerking binnen en buiten de ziekenhuismuren. We denken aan overlegstructuren om de juiste zorgpaden te ontwikkelen en te bewaken, interne en externe kwaliteitscontrolemechanismen die ontwikkeld worden, multidisciplinaire samenkomsten om op maat gemaakte behandelingsplannen te ontwikkelen, opleidingsmomenten en deelname aan nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken.