ZorgaanbodMedische dienstenAnatomopathologieWat is pathologische anatomie?

Wat is pathologische anatomie?

Pathologie of ziekteleer, is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het diagnosticeren van ziekten of het onderzoeken van oorzaken en mechanismen van het ontstaan van ziekten.

Door macro- en microscopisch onderzoek van weefsels (zoals kleine biopten afkomstig van maag, huid, darm of weefsel dat tijdens een ingreep wordt verwijderd) en cellen (urine, vocht, longen, celmateriaal afgenomen tijdens het preventief onderzoek voor baarmoederhalskanker …) kunnen we diagnoses stellen/bevestigen die de verdere behandeling van de patiënt bepalen.

Naast histologisch onderzoek (weefsel) en cytologisch onderzoek (cellen) kunnen ook bijkomende histochemische, immuunhistochemische en/of farmacodiagnostische testen uitgevoerd worden, bv. tumorspecifieke bepalingen op weefsel in geval van kanker.

De pathologen staan dagelijks in nauw contact met de collega’ s van andere specialismen en dit via multidisciplinaire overlegvergaderingen of via een laagdrempelig intercollegiaal overleg.