Apotheek

Ons streefdoel is het leveren van een continue kwalitatieve farmaceutische zorg voor iedere patiënt in AZ Monica. We streven hierbij steeds de 5 rights van medicatietoediening na:

  1. het juiste geneesmiddel
  2. met de juiste dosis
  3. bij de juiste patiënt
  4. op het juiste tijdstip
  5. via de juiste toedieningsweg

Afhalen thuismedicatie

Medicatie tijdens je verblijf

Nuttige links

Parenterale voeding thuis

Praktische informatie

Team

Wil je graag contact met ons opnemen?

Campus Deurne

In samenwerking met het verpleegkundig en medisch korps zorgen we voor een correcte en tijdige distributie, toediening en facturatie van alle geneesmiddelen, medische materialen en implantaten. We organiseren dit op een kwalitatieve, efficiënte en economische verantwoorde manier.

Daarnaast staat ons apotheekteam in voor de aankoop, het stockbeheer en de correcte bewaring van al deze geneesmiddelen en materialen, alsook voor het bereiden van de chemo’s en andere steriele en niet-steriele magistrale bereidingen.

Onze apothekers bieden de artsen en verpleegkundigen hun klinische services aan en nemen deel aan verschillende multidisciplinaire werkgroepen en comités.