Afhalen thuismedicatie

Volgens een koninklijk besluit mag de ziekenhuisapotheek enkel geneesmiddelen afleveren voor gebruik binnen het ziekenhuis. Enkel medicatie waarvan bepaald is dat deze via een ziekenhuisapotheker geleverd moet worden (en dus niet door je huisapotheker), kan afgehaald worden in de ziekenhuisapotheek. Het gaat bv. om EPO (erythtropoëtine), bepaalde orale cytostatica, home TPN, speciale bereidingen enzovoort.

Welke stappen moet je doorlopen?

Bestellen van je medicatie

Je moet beschikken over een geldig medicatievoorschrift van een arts van AZ Monica.

Hou onderstaande informatie bij de hand bij het bestellen van je medicatie bij ziekenhuisapotheek:

Naam en dosis geneesmiddel
Naam en geboortedatum patiënt
Aantal verpakkingen
Telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken voor bijkomende informatie

We hebben niet alle medicatie in voorraad. De gemiddelde levertermijn is twee werkdagen. Hou hier rekening mee of vraag na wanneer je bestelling klaar ligt.

Bestellen van je medicatie kan telefonisch.

Afhalen van je medicatie

Je moet ingeschreven zijn in het ziekenhuis op de datum van afhaling:

Wanneer je rechtstreeks van een raadpleging of bezoek aan het dagziekenhuis komt, dan ben je al ingeschreven in het ziekenhuis en heb je al inschrijvingsklevers. Deze moet je bij de apotheek afgeven.
Als je van buiten het ziekenhuis medicatie in de ziekenhuisapotheek komt afhalen, moet je je eerst aan de opnamebalie aanmelden met je identiteitskaart. Je krijgt dan een inschrijvingsklever die je aan de apotheek afgeeft.

Dit is nodig om de facturatie en terugbetaling correct te laten verlopen. Ter plekke afrekenen van de medicatie is niet mogelijk, je zal steeds een factuur ontvangen.