ZorgaanbodMedische dienstenApotheekParenterale voeding thuis

Parenterale voeding thuis

Als je niet (genoeg) kan gevoed worden via de mond, dan kan de behandelende arts voorstellen om kunstmatige voeding op te starten. Als de voeding via een dun slangetje rechtstreeks in de bloedbaan komt, spreken we over totale parenterale voeding (= TPN).

TPN wordt afgeleverd via de ziekenhuisapotheek, samen met het toedieningsmateriaal (een dagkit per dag en een weekkit per week). Hiervoor heeft AZ Monica een samenwerking met de firma Baxter.

Samengevat: wie doet wat?

Jij als patiënt:

 • ondertekent een toestemmingsformulier voor het verzamelen en verwerken van vertrouwelijke gegevens en bezorgt dit aan de ziekenhuisapotheek.
 • huurt een infuusstaander bij de mutualiteit.
 • bezorgt naam, telefoonnummer en e-mailadres van je thuisverpleegkundige aan verpleegkundige op de dienst of behandelende arts. Indien je nog geen thuisverpleegkundige hebt, dan kan de ziekenhuisapotheek een thuisverpleegkundige laten voorzien door de firma Baxter.
 • bezorgt het bewijs van goedkeuring van de mutualiteit aan de ziekenhuisapotheek. Je betaalt 0,62€ per dag tijdens de ganse periode van de parenterale voeding thuis.

De behandelende arts:

 • bezorgt aan de ziekenhuisapotheek een voorschrift voor aflevering van TPN en een aanvraag voor terugbetaling, alsook een voorschrift voor de thuisverpleging.
 • volgt de therapie verder op.

De ziekenhuisapotheker:

 • bezorgt een aanvraag voor terugbetaling aan de mutualiteit.
 • vraagt aan de firma Baxter om een thuisverpleegkundige te voorzien als je die nog niet hebt.
 • vraagt aan de firma Baxter om een voedingspomp te laten leveren als TPN niet kan toegediend worden via een rolklem.
 • zet TPN en materialen klaar voor levering aan huis door de firma Baxter. Levering aan huis is om de twee weken (kosteloos). Valt de opstart niet samen met het transportmoment, dan kan je TPN en materialen (laten) afhalen aan de balie van de apotheek.
 • geeft bij opstart de Baxter homecaremap mee waarin alle info staat voor de thuisverpleegkundige.
 • overlegt op vrijdag voorafgaand aan levering op maandag met behandelende arts en thuisverpleegkundige i.v.m. verderzetting therapie of regelt de ophaling van resterend materiaal bij stopzetting therapie.
 • communiceert met de thuisverpleegkundige indien er zich problemen stellen met de TPN zelf of het toedieningsmateriaal.

Documenten

TPN patiëntenfolder (.pdf)