ZorgaanbodMedische dienstenApotheekMedicatie tijdens je verblijf

Medicatie tijdens je verblijf

Waarom je thuismedicatie zeker meebrengen?

Om je correct en vlot te kunnen behandelen, is het voor artsen erg belangrijk precies te weten welke medicatie je momenteel thuis inneemt. Daarom vragen we je het volgende mee te brengen naar het ziekenhuis:

Een volledige actuele lijst van je thuismedicatie. 

Om je hierbij te ondersteunen kan je beroep doen op het bevragingsformulier of kan je aan je huisapotheker een overzicht van je medicatieschema vragen. Tijdens het medicatieopnamegesprek zal de verpleegkundige of arts je volgende vragen stellen:

  • Welke medicatie neem je? Naam, vorm (bv. tabletten of spuiten) en dosis?
  • Wanneer en hoe vaak neem je deze medicatie?
  • Werd er recent iets gestopt of gestart?
  • Ben je niets vergeten? Een bloedverdunner? Een pleister of zalf?
  • Ben je allergisch aan een geneesmiddel?

Indien er na dit gesprek nog onduidelijkheden zijn, is het mogelijk dat er contact zal opgenomen worden met je vaste huisarts of apotheker.

Je persoonlijke medicatie (in de originele doosjes).  

Deze kan als hulp dienen tijdens het opnamegesprek en om de continuïteit van je medicatietherapie bij opname te garanderen. Tijdens je opname zal deze medicatie door de verpleging bewaard worden in een speciale thuismedicatiezak. 

Wat gebeurt er met je medicatie tijdens je verblijf?

Sommige geneesmiddelen mogen niet samen worden ingenomen of kunnen onderzoeken of operaties verstoren. Daarom zal je arts soms voorstellen je thuismedicatie tijdelijk aan te passen of te stoppen.

Elk geneesmiddel dat je tijdens je verblijf moet nemen, krijg je in het ziekenhuis van de verpleegkundige. Je hoeft dus geen medicatie in je kamer te bewaren en je mag zeker niets innemen dat niet werd voorgeschreven. Dit kan enkel leiden tot fouten en verwarring. Je meegebrachte thuismedicatie wordt tijdens je opname bewaard op een afgesloten plaats op de verpleegafdeling. Die krijg je terug mee bij het ontslag.

Hierop zijn enkele uitzonderingen (mits toestemming arts) waar zelfbeheer wel is toegelaten zoals bv. voor de anticonceptiepil, eenvoudige mondspoelmiddelen, oogdruppels, neussprays, zalven en puffers. De opslag van deze medicatie gebeurt in het nachtkastje.

Opgelet: de medicatie die je in het ziekenhuis krijgt kan verschillen van naamgeving met je thuismedicatie. Dit komt omdat de ziekenhuisapotheek van elk geneesmiddel maar één specialiteit heeft, het formulariumproduct. De werking is identiek aan je thuismedicatie. Aarzel niet om bij onduidelijkheden vragen te stellen aan je arts of verpleegkundige.

Dit geldt ook bij de opstart van een nieuw geneesmiddel. Het is belangrijk dat je geïnformeerd wordt waarvoor dit dient, hoe het genomen moet worden en of er nevenwerkingen of wisselwerkingen zijn met andere geneesmiddelen.  

Je mag naar huis, wat nu?

Een ontslagbrief wordt bezorgd aan je huisarts.

Je krijgt een nieuw actueel medicatie overzicht dat met je wordt overlopen door de arts en/of verpleegkundige. Je meegebrachte thuismedicatie krijg je weer mee naar huis. Vraag zeker voldoende uitleg, zodat je weet welke medicatie je thuis verder moet innemen.

Je ontvangt ook de voorschriften voor de nieuw opgestarte medicatie. Die kan je afhalen bij je huisapotheek. De verpleging geeft je, indien nodig, medicatie mee om de eerste 24 uur te overbruggen. Zo heb je voldoende tijd om naar je apotheker te gaan.

Wat met de kosten van de medicatie tijdens je ziekenhuisverblijf?

Voor de geneesmiddelen die de verplichte ziekteverzekering vergoedt, wordt een forfait van 0,62 euro per verzorgingsdag aangerekend. Jouw ziekenfonds betaalt de bijkomende kostprijs van die geneesmiddelen. De niet-vergoedbare geneesmiddelen moet je zelf volledig betalen.