Borstkliniek

De Borstkliniek AZ Monica is een grote erkende borstkliniek waar je terechtkan voor de behandeling van borstkanker. Het is een multidisciplinaire kliniek waarbij paramedici en specialisten uit verschillende medische domeinen samenwerken om een individueel behandelplan voor de patiënt uit te werken.

De Borstkliniek AZ Monica heeft een gespecialiseerd zorgprogramma voor borstaandoeningen. In juni 2013 kreeg de Borstkliniek AZ Monica haar officiële erkenning. Dit betekent dat de Borstkliniek voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen die door de overheid zijn vastgelegd (Koninklijk Besluit van 26 april 2007).

Eind mei 2016 ontving de Borstkliniek van AZ Monica de erkenning van coördinerende (grote) borstkliniek. Een coördinerende borstkliniek moet minstens 125 nieuwe borstkankerdiagnoses stellen en behandelen per jaar. Bovendien bepaalt het Koninklijk Besluit ook hoeveel ervaring alle teamleden moeten hebben en hoeveel opleidingen ze moeten volgen.

Artsen

Behandelingen

Borstkanker

Multidisciplinair team

Nazorg

Onderzoeken

Opname

Wil je graag een afspraak maken?

Campus Antwerpen

Polikliniek Stevenslei

Missie

De Borstkliniek AZ Monica zet zich ervoor in om topklinische ziekenhuiszorg aan te bieden waarbij de patiënt centraal staat. Daarbij benutten we de talenten van onze medische specialisten en medewerkers en houden we rekening met de geldende wet- en regelgeving en financiën. Zo streeft de Borstkliniek ernaar een toporganisatie te zijn met een perfecte structuur en een moderne en menselijke uitstraling.

Nieuws