Borstkanker

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel van de borst. Ons lichaam bestaat uit miljarden bouwstenen: onze cellen. We maken voortdurend nieuwe cellen aan om te groeien of om beschadigde en verouderde cellen te vervangen. Zo gebeuren er elke dag miljoenen celdelingen. Bij elke van die delingen kan er iets misgaan: een cel deelt zich te vaak of kan ongeremd blijven groeien waardoor een gezwel of een tumor ontstaat. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en treft vandaag een op acht vrouwen.

Soorten borstkanker

Locatie en verspreiding

Borstkanker kan ontstaan in de melkgang of ductus (ductaal) of in de melkklier of lobulus (lobulair). Er is ook een onderscheid in het vermogen om zich te verspreiden: de kanker kan zich beperken tot de plaats van ontstaan (in situ) of de kanker kan zich verder verspreiden (invasief).

Met deze termen kunnen volgende soorten borstkankers benoemd worden:

  • Ductaal carcinoma in situ (DCIS): dit is een mogelijk voorstadium van borstkanker. Omdat niet kan voorspeld worden bij wie de DCIS uitgroeit tot borstkanker, wordt het gezwel preventief verwijderd. De grootte van het gebied bepaalt mee of er een borstsparende operatie plaatsvindt, of een amputatie.
  • Lobulair carcinoma in situ (LCIS): meestal wordt een LCIS niet actief behandeld omdat de kans tot de ontwikkeling van een invasief carcinoom (kwaadaardige cel) klein is. Er wordt jaarlijks een mammografie gemaakt.
  • Invasief ductaal carcinoom: deze vorm komt voor bij 85% van de borstkankerpatiënten. Invasief ductaal betekent dat de kanker zich kan verspreiden en dat de kanker is ontstaan in de melkgang van de borst.
  • Invasief lobulair carcinoom: deze vorm komt voor bij 10% van de borstkankerpatiënten. Invasief lobulair betekent dat de kanker zich kan verspreiden en dat de kanker is ontstaan in de melkklieren van de borst.

Drie verschillende types borstkanker

  • Hormoongevoelig: bij hormoongevoelige borstkanker wordt de groei van de tumor gestimuleerd door de hormonen oestrogeen en/of progesteron. Voor de behandeling is het belangrijk om te weten of de borstkanker hormoongevoelig is. Indien dit het geval is, kan antihormoontherapie worden gegeven.
  • HER2/NEU-gevoelig: bij HER2-positieve borstkanker zit er veel HER2 op de wand van de kankercellen. HER2 is een eiwit dat de celgroei kan stimuleren. Als er veel HER2 aanwezig is, krijgen de kankercellen ook veel signalen om te groeien en te delen.
  • Triple negatieve borstkanker: dit is een borstkanker die niet gevoelig is voor hormonen (oestrogeen en progesteron) en die HER2-negatief is. Drie keer negatief, dus “triple negatief”.