Onderzoeken

Deze lijst met onderzoeken is niet limitatief en kan voortdurend worden aangevuld. Neem gerust contact op met de medische dienst om te informeren naar bepaalde onderzoeken.

B

Borstbiopsie

Weefselonderzoek borst

Botscan

Botscintigrafie

E

Echografie

Onderzoek ultrasone geluidsgolven

EKG

Elektrocardiogram

M

Mammografie

Röntgenonderzoek borsten

Mammotoombiopsie

Vacuüm-geassisteerde biopsie

MRI-scan

Magnetic Resonance Imaging (magneet- en radiogolven)

P

PET-scan

PET-CT

R

RX

Röntgenonderzoek

S

Sentinelprocedure

Schildwachtklier (bij borstkanker patiënten)

V

Ventriculografie

Bepaling ejectiefractie