Info voor verwijzers

Een voorschrift voor analyses klinische biologie dient te voldoen aan bepaalde RIZIV-vereisten. Onderstaande gegevens moeten zeker aanwezig zijn:

  • patiëntgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum en geslacht van de patiënt
  • identificatiegegevens voorschrijvende arts: naam, voornaam, adres en identificatienummer (RIZIV-nummer) en handtekening (elektronisch, door de arts gemaakte aanvragen (met badgenummer van de arts) moeten niet meer ondertekend worden)
  • datum van het voorschrift
  • datum van afname van het monster indien de voorschrijver de afname doet of onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door paramedisch personeel
  • klinische gegevens (bijzondere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering en de correcte interpretatie van de resultaten): deze zijn verplicht voor een analyse met diagnoseregel

Analysevoorschriften moeten in orde zijn. We vragen daarom om individuele analyses expliciet aan te duiden op de lijst, in plaats van te schrappen wat niet gewenst is. Deze geschrapte voorschriften kunnen we niet aanvaarden.

Omschrijvingen die meerdere verstrekkingen omvatten of vakken waarmee verschillende analyses ineens worden gevraagd, zijn niet toegestaan.

Aanvraagformulieren voor specifieke onderzoeken (o.a. beenmerg, septicemieën) zijn te verkrijgen via het secretariaat op het nummer 03 240 26 30 of via laboca@azmonica.be

Documenten

Aanvraagformulier BLOED
Aanvraagformulier MICROBIOLOGIE
Aanvraagformulier 24 uur urine collectie
Aanvraagformulier Covid-19 PCR