ZorgaanbodMedische dienstenKlinische biologieRapportering van de resultaten

Rapportering van de resultaten

De resultaten van een laboratoriumonderzoek worden altijd gerapporteerd aan de aanvragende arts, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op het aanvraagformulier.

! Er worden telefonisch of via email geen resultaten meegedeeld aan patiënten.

24 uur nadat een laboratoriumonderzoek volledig en gevalideerd is door een klinisch bioloog, is het voor de patiënt raadpleegbaar in COZO. Hiervoor moet je als patiënt akkoord gaan dat je medische gegevens gedeeld mogen/kunnen worden (informed consent). Als je geen informed consent hebt, zijn je resultaten niet raadpleegbaar via COZO.