Onderzoeken

Een klinisch biologisch onderzoek kan enkel gebeuren op voorschrift van een behandelende arts. Zonder dit voorschrift (aanvraagformulier) mogen wij geen onderzoeken uitvoeren.

Sommige laboratoriumanalyses worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Deze analyses worden rechtstreeks aangerekend aan de patiënt.

Deze lijst met onderzoeken is niet limitatief en kan voortdurend worden aangevuld. Neem gerust contact op met de medische dienst om te informeren naar bepaalde onderzoeken.