Behandelingen

Maatregelen ter bescherming van de nierfunctie

Er zijn er een aantal algemene basisregels die voor elke patiënt belangrijk zijn om de nieren te beschermen:

  • nastreven van een goede bloeddruk controle
  • nastreven van een goede suiker controle indien je diabetes mellitus hebt
  • geen ontstekingsremmers nemen
  • stoppen met roken

Dieet

In functie van je onderliggende nierziekte kan het nodig zijn om bepaalde dieetmaatregelen te starten. Wanneer dit nodig is bespreekt jouw nefroloog dit samen met jou en verwijst je zo nodig naar de diëtiste. In kader van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie is een consultatie bij de diëtiste ook terugbetaald mits dit werd voorgeschreven door jouw huisarts met de vermelding dat je een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie hebt.

Nierfunctievervangende therapie

De nierfunctievervangende therapie is een behandeling waarbij de werking van de nieren wordt overgenomen. Hierbij worden de afvalstoffen en het overtollige vocht uit de bloed verwijderd en de samenstelling van de zouten in het bloed gecorrigeerd.

Er zijn drie vormen van nierfunctievervangende therapie.

H

Hemodialyse

Kunstnier

P

Peritoneale dialyse

Buikspoelingen