Dialysecentrum

Indien nierfunctie vervangende therapie nodig is, vind je hieronder praktische informatie:

Hemodialyse

Campus DeurneDialyses op maandag, woensdag en vrijdag (voor- en namiddag) en dinsdag-, donderdag-, en zaterdagvoormiddag.
AZ Rivierenland (Rumst)Dialyses op dinsdag-, donderdag- en zaterdagvoormiddag en dinsdag-, donderdag-, en zaterdagvoormiddag.

Peritoneale dialyse

Campus Deurne

Niertransplantatie

Hier werken we hoofdzakelijk samen met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De voorbereidende onderzoeken en opvolging achteraf, kunnen plaatsen op onderstaande locaties:

  • AZ Monica, campus Deurne
  • AZ Monica, campus Antwerpen
  • UZA, Wilrijk
  • AZ Rivierenland, Rumst

Op deze verpleegafdeling(en) kom je terecht bij opname in het ziekenhuis