Artsen

De artsen van de dienst Longziekten zijn in permanente vorming om steeds de meest up-to-date technieken en behandelingen te kunnen aanbieden. Er wordt via structureel overleg ook nauw samengewerkt met andere verwante disciplines zoals de long- en vaatchirurgie, medische oncologie, radiotherapie en anatoompathologie. We hebben ook een rechtstreekse lijn met de derdelijnsziekenhuizen om de meest zeldzame of complexe ziektebeelden optimaal te behandelen.