Patiëntenverenigingen

Patiëntenvereniging voor patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD), hun familie en/of naasten.

Patiëntenvereniging voor patiënten met astma of allergieën, hun familie en/of naasten:

Informerende website over kanker met verwijzing naar patiëntenverenigingen:

Patiëntenvereniging voor patiënten met slaapapnoe:

Patiëntenvereniging voor patiënten met longfibrose, hun familie en/of naasten: