Revalidatiecentrum

Het revalidatiecentrum is gespecialiseerd in multidisciplinaire revalidatie voor alle aandoeningen van het bewegingsstelsel en in revalidatie van alle neurologische aandoeningen. Daarnaast biedt het revalidatiecentrum, in samenwerking met de gespecialiseerde artsen, verschillende ambulante zorgprogramma’s aan.

Campus Antwerpen

Het revalidatiecentrum Apra bevindt zich in campus Antwerpen en beschikt over een uitgebreid ambulant platform en een verpleegafdeling met 81 bedden.

Campus Deurne

Campus Deurne beschikt over een ambulant revalidatieplatform (Stevenslei) en biedt revalidatie op maat voor de gehospitaliseerde patiënten op de verschillende verpleegafdelingen.