Onderzoeken

Naast het klinisch neurologisch en orthopedisch onderzoek kunnen ook functionele onderzoeken uitgevoerd worden door de revalidatiearts of in samenwerking met een andere medische diensten.

Indien nodig kan de diagnostiek aangevuld worden met technische onderzoeken, zoals elektromyografie (EMG) of medische beeldvorming (echografie, röntgen of scans).

Deze lijst met onderzoeken is niet limitatief en kan voortdurend worden aangevuld. Neem gerust contact op met de medische dienst om te informeren naar bepaalde onderzoeken.

E

EMG

Elektromyografisch onderzoek

R

Rolstoeladviesrapport

In functie van terugbetaling mobiliteitshulpmiddel