Ethische vragen

Het ethisch comité kan adviezen geven bij ethische vraagstukken

Bij klachten of opmerkingen over een ziekenhuiservaring kan je in de eerste plaats contact opnemen met de afdeling, je behandelend arts of de ombudsdienst.

Voor onafhankelijk advies kan je echter ook beroep doen op de ethische commissie, bijvoorbeeld bij het weigeren van een bepaalde behandeling, euthanasie, DNR-beleid…

Heb je vragen bij een klinische studie?

Als je vragen hebt bij een klinische studie, kan je best eerst contact opnemen met de behandelende arts of de studiecoördinator. Wens je bijkomend graag het ethisch advies van een onafhankelijke partij, dan kan je dit aanvragen bij de ethische commissie.