Masterproef

Het is belangrijk dat alle proeven die binnen AZ Monica uitgevoerd worden voldoen aan de ethische en juridische richtlijnen.

Masterproeven die vallen onder de wet van experimenten op de menselijke persoon, moeten worden afgetoetst bij de lokale én centrale ethische commissie. Masterproeven die niet vallen onder de wet van experimenten op de menselijke persoon (zoals een retrospectief onderzoek of bevraging van personeel) hebben enkel een goedkeuring van de lokale ethische commissie nodig.

Een masterproef kan dus zowel vallen onder “retrospectieve studie” als onder “prospectieve studie”. Voor een masterproef gelden dezelfde richtlijnen als voor andere studies. Onder de pagina’s ‘retrospectieve studie’ en ‘prospectieve studie’ vind je meer informatie om jouw masterproef correct in te dienen.

Om te weten of jouw studie retrospectief dan wel prospectief is, en interventioneel of niet-interventioneel, raden wij de lectuur ‘Leidraad over niet-interventionele studies’ aan.

Aanvraag indienen

We vragen je om je aanvraag uiterlijk 1 week voordat de volgende vergadering plaats vindt, in te dienen.

Documenten

Leidraad voor niet-interventionele studies (.pdf)