Hospitalisatie

Als je een intensieve revalidatie moet ondergaan, zal je gehospitaliseerd worden op onze campus in Antwerpen. Het revalidatiecentrum beschikt over twee verpleegafdeling met 81 bedden, exclusief voor revalidatiepatiënten.

Dit geeft ons de mogelijkheid om jou als patiënt zeer nauw op te volgen in een multidisciplinaire setting, waarin o.a. onze artsen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen samenwerken en een revalidatie op maat uitwerken.

Voor de opname

Een opname op de revalidatieafdeling wordt gepland naar aanleiding van een doorverwijzing. Eerst zal je aanvraag bekeken worden door het opnameteam: als je voldoet aan de opnamecriteria, plannen we je opname in. Je kan vooraf worden rondgeleid om alvast kennis te maken met de verschillende revalidatieprogramma’s.

Start van de opname

De dag van de opname meld je je aan bij het onthaal en word je begeleid naar de verpleegafdeling. Daar zal een intakegesprek en -onderzoek plaatsvinden zodat je individuele oefenprogramma kan worden opgesteld. Nadien krijg je meer informatie over het verloop en de werking van je revalidatie.

De volgende dag wordt je multidisciplinaire revalidatieprogramma opgestart. Afhankelijk van je schema, krijg je zowel in de voormiddag als in de namiddag een kinesitherapeutische of ergotherapeutische behandeling. Daarnaast kan je ook een gesprek bij de logopedist of psycholoog vragen.

Individuele therapieën worden afgewisseld met groepssessies. Je wordt steeds op de hoogte gebracht waar je wanneer wordt verwacht: onze medewerkers begeleiden je graag naar je afspraak.

Verloop

De revalidatieartsen staan elke dag tot je beschikking, en komen een tot twee keer per week langs op de zaal. Wekelijks vindt er ook een multidisciplinair overleg plaats: de bevindingen van de verschillende therapeuten worden besproken en de doelstellingen worden bepaald door het revalidatieteam.

Als familie van een patiënt kan je op vaste momenten gesprekken aanvragen met het team of de revalidatiearts.

In de laatste week van je opname wordt ook de praktische ontslagvoorbereiding uitgevoerd. De sociaal werker zal met jou je zorgvraag bepalen zodat eventuele thuishulp op tijd aangevraagd kan worden. Bij het verlaten van het ziekenhuis, ontvang je een ontslagbundel. Die bevat informatie over je verdere verzorging.

Als ontslag uit het ziekenhuis niet meer mogelijk is, gaat de sociaal werker samen met jou op zoek naar een gepaste oplossing.

Proefweekends

Tijdens het revalidatieproces is het mogelijk om op proefweekend naar huis te gaan. Dit proefweekend kan je motiveren in het revalidatieproces, want je krijgt een beter beeld over de evolutie die je al hebt ondergaan, en eventuele beperkingen worden zichtbaar. Daarna kunnen nieuwe doelstellingen worden gesteld om het revalidatieproces bij te sturen.

Tijdens de proefweekends mag je in overleg met de revalidatiearts het centrum verlaten vanaf zaterdag 12.00 uur tot zondag 19.45 uur.

Op deze verpleegafdeling(en) kom je terecht bij opname in het ziekenhuis