Multidisciplinair team

Het revalidatieteam ijvert voor een kwaliteitsvolle en persoonlijke aanpak van elk herstelproces. Daarom wordt er voor elke revalidatiepatiënt een multidisciplinair team samengesteld om het revalidatieproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Ons team staat onder leiding van de revalidatiearts en wordt regelmatig bijgeschoold om optimale opvang, begeleiding en behandeling te kunnen bieden. Je wordt nauwkeurig opgevolgd en je herstel wordt geëvalueerd zodat je traject zo nodig kan worden bijgestuurd.

De opnameduur op de revalidatieafdeling is afhankelijk van je revalidatieproces en thuissituatie en kan variëren van een paar weken tot maximaal vier maanden. Je ontslag kan voorbereid worden met proefweekends. Vervolgens kan de revalidatie nog ambulant worden verdergezet. Als je niet kan terugkeren naar je thuissituatie, wordt er gezocht naar een duurzame oplossing op maat.

Revalidatiearts

De revalidatiearts zal de diagnose stellen van de revalidatie en stippelt het multidisciplinair revalidatieplan uit. Daarin worden haalbare revalidatiedoelstellingen bepaald in overleg met jou en de andere leden van het multidisciplinair team. Behalve het voorschrijven van specifieke medicatie of orthopedisch materiaal (schoenen, prothese, rolstoel…) zal de arts je ook adviseren bij belangrijke beslissingen (bv. hervatten van werk, opnieuw leren auto- rijden, aanreiken nieuwe hobby’s…). De revalidatiearts staat tijdens de hospitalisatiefase in voor je medische follow-up en kan beroep doen op andere specialisten om optimale medische verzorging te bieden.

Verpleegkundige en zorgkundige

Het verplegend en verzorgend personeel staat voornamelijk in voor de voorgeschreven medische verzorging en behandeling van de patiënt. Daanaast helpen ze mee aan de zelfstandigheidstraining voor het dagelijkse leven. Concreet betekent dit dat zij je stimuleren om zo veel mogelijk zelf te doen. Ze geven je tips bij het wassen, aankleden, eten, naar het toilet gaan en kijken toe op de uitvoering ervan.

Het verplegend personeel ondersteunt waar nodig door de aangeleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen. De hoofdverpleegkundige en haar team vormen een aanspreekpunt voor jou en je familie, ook wanneer je een afspraak wilt maken met andere leden van het multidisciplinair team.

Kinesitherapeuten

De kinesitherapeut richt zich op het onderzoeken en trainen van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam. Revalideren betekent niet alleen het verhogen van de beweeglijkheid en kracht, maar ook het optimaliseren van evenwicht en coördinatie. Daarvoor zetten onze kinesisten zich in, met als doel de patiënt weer zo zelfstandig mogelijk te maken.

Ergotherapeuten

Onze ergotherapeuten oefenen gericht op houding, evenwicht, kracht, beweging, coördinatie en gevoel. Ze besteden ook aandacht aan neuro-cognitieve beperkingen zoals concentratie, geheugen, structuur, aandacht en oriëntatie.

Tijdens de opname ligt de nadruk op basishandelingen. Als je deze onder de knie hebt, wordt er gewerkt aan motoriek, functionaliteit en transfers. Ook je familieleden of partner kunnen betrokken worden bij de sessies, zodat zij je kunnen begeleiden bij oefensessies thuis.

Je kan ook bij onze ergotherapeuten terecht voor advies over hulpmiddelen of de aanvraag ervan, voorzieningen en aanpassingen in de thuissituatie, valpreventie…

Logopedisten

Onze logopedisten houden zich voornamelijk bezig met patiënten met een hersenletsel. Zij ondervinden problemen met taal: lezen, schrijven, spreken en slikken. Ook bij cognitieve revalidatie zoals geheugentraining of computertraining kan je rekenen op de logopedist.

Psychologen

Als je nood hebt aan een vertrouwenspersoon, kan je terecht bij de klinisch psycholoog. Revalideren is een moeilijk proces, en veel mensen hebben er baat bij om met iemand te spreken over de verwerking en aanvaarding van de situatie. Het psychologisch verwerkingsproces van de patiënt en de familie mag niet onderschat worden. Heb je dus nood aan ondersteuning en begeleiding bij dit emotionele verwerkingsproces, helpen onze psychologen je graag verder. Er zijn zowel individuele gesprekken als groepsgesprekken mogelijk.

De neuropsycholoog legt de focus op de mentale veranderingen die zich kunnen voordoen bij hersenletsels, zoals moeilijkheden met het geheugen, de concentratie, de waarneming en het probleemoplossend denken. Met een neuropsychologisch onderzoek zal aan de hand van een aantal taken het mentale functioneren uitgebreid in kaart worden gebracht. Op basis van deze bevindingen wordt op maat van de patiënt het verdere revalidatieplan mee vormgegeven. Zo kan indien nodig cognitieve revalidatie worden opgestart, waarin specifiek geoefend wordt op de mentale problemen die voorkomen ten gevolge van het letsel.

Sociale dienst

De sociale dienst vormt een brugfunctie tussen het ziekenhuis en de thuisomgeving.

De sociale dienst biedt psychosociale en administratieve ondersteuning bij het ontslag, maar beantwoordt ook vragen rond o.a. ziekteverzekering, administratie en financiën, aanvragen tegemoetkoming bij de overheid en sociale voorzieningen. Indien nodig regelt de sociale dienst ook professionele thuiszorgdiensten zoals: thuisverpleging, gezinshulp, poetsdienst, warme maaltijden aan huis, personenalarmsysteem, nachtzorg.

De sociale dienst is bereikbaar via de verpleging van de afdeling, of via het telefoonnummer 03 240 28 04.